KISACA BİZ:

Şanlıurfa Valiliği’ne 26/12/2016 tarihinde kuruluş başvurusu resmen kabul edilen Derneğimiz; kişinin öncelikle kendi sınırlarını sonra da başkalarının temel hak ve hürriyetine aykırı olmayan tüm insani sınırları, vicdani çerçevede koruyarak güçlendirme ilkesiyle faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır.
Kısaca Faaliyet alanları: Derneğimiz güçlü kadrosuyla sağlık, eğitim, psikosoyal, kalkınma, geçim kaynakları ve koruma gibi geniş yelpazede projeler yürütmekte ve/veya proje çalışmaları yapmaktadır. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda(eğitim, çevre, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri, gıda, kalınma) diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek. Kuruluş öncesinde birçok projeye imza atan üyelerimiz bu çalışmaları daha profesyonel, daha güçlü yürütmek ve tüm insanlıkla birlikte çevresini kuşatan varlıklara da daha faydalı olabilmek amacıyla insani sınırları koruma derneğini kurmuştur. Günümüz dünyasında yapay menfi sınırlara insanlığı sığdırarak yaşatmaya çalışan kuramlara karşı esas olması gereken insani sınırlarımızla hayatımıza güzellikler katarak taçlandırmayı amaçlayan bakış açısı çerçevesinde derneğimiz, Mayıs 2017’de Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü ile protokol imzalanmış ve bu çerçevede mayıs ayı itibarı ile Eyyubiye ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 301 hane ziyaretindeki evin kadın temsilcileriyle görüşülerek psikolojik durum tespit anketi yapılmıştır. Daha sonra bu anketin kapsamı ve ulaşılan hane sayıları genişletilerek 3000’in üzerine çıkarılmış ve şu an da devam etmektedir. 2017’de  Concern worldwide’dan sağlanan destekle kapasite geliştirme programı çerçevesinde 300 Suriyeli gebeye yönelik olarak üreme sağlığı ve gebelik ve bebek bakımı ile ilgili15.12.2017 tarihine kadar, gebelik sınıfı/okulu kapsamında, eğitimler verilmiştir ve doğum sonrası gerekli bazı anne-bebek ihtiyaçlarını içeren Anne Çantaları hediye edilmiştir. 2018 Yılında WHO-Çukurova Üniversitesi ile birlikte Suriye’li ve Yerleşik halktaki gebe kadınlara evde sağlık hizmeti projesi yürütülmüştür. Çalışmalar kitap haline getirilerek WHO sitesinde yayımlanmaktadır. Kitaba şu linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.who.int/europe/publications/m/item/delivery-of-antenatal-care-services-to-syrians-and-resident-population-living-in--anliurfa--turkey-(2019)

2019 yılı UNFPA desteğiyle tamamlamış olduğumuz sosyal uyum projemiz bulunmaktadır. 
Ayrıca halka ve birçok sivil toplum kuruluşuna halk sağlığı, biyosidaller, pestisit ve insektisitlerin çevre ve insan sağlığına etkileri, üreme sağlığı, CYBH, mülteci hakları konularında eğitimler düzenlenmiştir(AAR Japan, Concern Worldwide, Hayata destek, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği, UNFPA).