Suriye’li Kadınlar için Gebelik Eğitimi:

Projenin amacı: Şanlıurfa’nın Eyyubiye ilçesinde yaşamakta olan Suriyeli anne adaylarına doğum öncesi, gebelik ve doğum sonrası konularında eğitimler verilerek, onların bu eğitimlere katılmalarını özendirerek, bir anne hakkı olan bu eğitimlerin sonucunda sağlıklı bir toplumun temelini atacak, gebeler için güvenli bir alan oluşturarak anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmede önemli bir adım oluşturmak.
Proje uygulama sürecinde:
1 Eğitim uzmanlarının seçimi yapıldı, uzmanlara adaptasyon ve uygulama eğitimi verildi. Suriyeli gebelerin, ihtiyaç halinde, eğitim merkezine transferleri sağlandı. Güvenli annelik için iletişimi konusunda bilgi ve beceri kazandırıldı. Gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler konularında eğitimler verildi. Gebelikte günlük yaşam ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi kazandırıldı. Gebelikte beslenme ve nutrisyonel destek konularında bilgiler verildi. Gebelik izlemleri, rutin yapılan tetkikler ve bağışıklama konularında bilgiler verildi ve takiplerinin ne kadar önem arz ettiği anlatıldı. Gebelikte sık karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri konuları anlatıldı. Gebelikte tehlike belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Doğum eylemi ve doğum süreci konularında bilgi ve beceri kazandırıldı. Doğum ağrısının yapı ve özelliklerini kavrayarak, doğumda ağrıyla ilaçsız baş etme yöntemleri konusunda bilgi ve farkındalık eğitimleri verildi. Doğum sonrası dönem ve özellikleri konuları vurgu yapılarak anlatıldı. Doğum sonu dönemde annelere aktarılacak yeni doğanın bakımı konusunda bilgi kazandırıldı. Doğum sonu dönemde gebelikten korunma yöntemleri konuları anlatıldı. Komplike vakalarda gerekli destekler sağlandı.

daha fazla...