ŞANLIURFA’DA YAŞAYAN SURİYELİ VE YERLEŞİK HALKTAKİ RİSKLİ GEBELERE EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI
Projenin Amacı: Yüksek riskli gebeliklerin anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek için yakın izlem ve bakım gerekmektedir. Göçmen sağlığına yönelik hizmetler incelendiğinde, genellikle tedavi hizmetleri kaliteli bir şekilde sunulduğu halde bu hizmetlere erişimin beklenen düzeyde olamadığı tespit edilmiştir. Bunun özünde kadınların evden çıkmalarına izin verilmemesi, sosyo-kültürel, ekonomik, psikolojik nedenler olduğu gibi sağlık okur-yazarlığının düşük olması ve dil sorunu yatmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında özellikle hastalıkların/sağlık sorunlarının önlenmesinde, ev ortamında sağlık hizmeti verilmesi daha bütüncül ve kapsamlı bir bakıma olanak sağlamakta ve gebelere aileler ile birlikte olma, mahremiyet, rahat ve sakin bir ortam sağlaması nedenleri ile evde bakımı tercih etmektedir. Bu nedenle proje kapsamında; kendi kültürlerinden, kendi dillerini konuşan Suriyeli sağlık çalışanları ile riskli gebelerin izlem, muayene ve eğitimleri evde yapılarak anne ve bebek ölümlerinin azaltılması amaçlanmıştır.
Bu faaliyet kapsamında çalışacak olan, ebe, tercüman, doktor ile Suriyeli gebelerin sağlık hizmetlerine yeterli düzeyde ulaşmaları sağlandı. Ev ziyaretleri sonrası elde edilen veriler proje koordinasyon merkezinde doktor tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar yürütüldü. Çalışma sonrası geliştirilen modelin Göçmen Sağlığı Merkezlerinde evde sağlık hizmeti bakım birimleri oluşturularak ülke geneline hatta dünya genelinde model oluşturması için WHO-Çukurova üniversitesi destekleriyle raporumuz kitapçık haline getirilerek WHO resmi sitesinde yayımlanmaya başladı. http://www.euro.who.int/en/countries/turkey/publications/delivery-of-antenatal-care-services-to-syrians-and-resident-population-living-in-anliurfa,-turkey-2019

daha fazla...